Begraven of cremeren

Een van de eerste keuzes na overlijden, is de keuze voor begraven of cremeren. Allerlei factoren spelen hierbij een rol, bijvoorbeeld wat gebruikelijk is in de familie. Op Terschelling wordt regelmatig bewust gekozen voor begraven zodat de overledene op het eiland kan blijven.

Als er gekozen wordt voor cremeren dan wordt de overledene naar een crematorium aan de wal gebracht. Daar kan de dienst ook plaatsvinden, maar dat hoeft niet. Het is ook heel goed mogelijk om op Terschelling de afscheidsdienst te houden, waarna een kleine kring met de overledene vertrekt naar de wal voor de crematie. Na een maand wordt de as vrijgegeven. Dat geeft u de tijd om na te denken over wat u met de as wilt gaan doen.

< Terug naar Uitvaart